Ringtåken avslørt i bilder (galleri)

Hubble avslører ringtåkenes sanne form

Hubble avslører ringtåkenNASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt University) og D. Thompson (Large Binocular Telescope Observatory)I dette sammensatte bildet blir observasjoner av synlig lys fra NASAs Hubble-romteleskop kombinert med infrarøde data fra det bakkebaserte store kikkertteleskopet i Arizona for å samle et dramatisk syn på den velkjente ringtåken. Ringetåken kalles en planetarisk tåke og er de glødende restene av en sollignende stjerne. Objektet er vippet mot jorden slik at astronomer ser ringen ansiktet mot. Hubble -observasjonene avslører at stjernetåken er mer komplisert enn astronomer trodde. Bilde utgitt 23. mai 2013.

Kompass og målestokk for ringtåken (HST og LBT)

Kompass og målestokk for ringtåken (HST og LBT)NASA, ESA og Z. Levay (STScI)

I dette sammensatte bildet blir observasjoner av synlig lys fra NASAs Hubble-romteleskop kombinert med infrarøde data fra det bakkebaserte store kikkertteleskopet i Arizona for å samle et dramatisk syn på den velkjente ringtåken. Kompass og skala følger med. Bilde utgitt 23. mai 2013.

Kartlegging av ringtåkenes struktur

Kartlegging av ringtåkenNASA, ESA og A. Feild (STScI)

Denne illustrasjonen viser et sideriss av ringtåken, utledet av astronomer som bruker nye Hubble -observasjoner. Den smultringformede funksjonen i midten av grafikken er hovedringen. Lappene over og under ringen består av en fotballformet struktur som gjennomsyrer ringen. Tette knuter med gass er innebygd langs ringens indre kant. Bilde utgitt 23. mai 2013.

Hubble fanger en ring

Hubble fanger en ringNASA, ESA og Hubble Heritage (STScI/AURA) -ESA/Hubble Collaboration

Denne nærbilden i synlig lys fra NASAs Hubble-romteleskop avslører nye detaljer om ringtåken. Objektet er vippet mot jorden slik at astronomer ser ringen ansiktet mot. Hubble -observasjonene avslører at stjernetåken er mer komplisert enn astronomer trodde. Den blå gassen i stjernetåken er faktisk en fotballformet struktur som gjennomborer det røde smultringformede materialet. Bilde utgitt 23. mai 2013.

Kompass og målestokk for ringtåken (bare HST)

Kompass og målestokk for ringtåken (bare HST)

NASA, ESA og Z. Levay (STScI)

Denne nærbilden i synlig lys fra NASAs Hubble-romteleskop avslører nye detaljer om ringtåken. Kompass og skala følger med. Bilde utgitt 23. mai 2013.

Ringtåken

Ringtåken

Bob og Janice Fera

Ringtåken i Lyra ligger 2.300 lysår fra jorden. Det anslås å ha ekspandert i omtrent 1600 år.

Ringtåken

Ringtåken

AURA/STScI/NASA)

Ringtåken.