Bilder: Vintage Artistic Views of Astronomy

Gruppe solflekker og tilslørte flekker

Gruppe solflekker og tilslørte flekker

E.L. Trouvelot

På 1800-tallet var det å lage astronomiske bilder mer en kunst enn det er i dag, og New York Public Library bevarer digitalt en rekke flotte bilder laget av den franskfødte kunstneren Etienne Leopold Trouvelot.

her, Trouvelots krolithograf av en gruppe solflekker og tilslørte flekker. Observert 17. juni 1875.

Kunstnerisk astronomi Aurora Borealis

E.L. Trouvelot/NYPLE.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av Aurora Borealis. Som observert 1. mars 1872.

Delvis formørkelse av månen av Trouvelot

Delvis formørkelse av månen av TrouvelotE.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av månens delvise formørkelse. Observert 24. oktober 1874.

Saturn av Trouvelot

Saturn av TrouvelotE.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av planeten Saturn. Observert 30. november 1874.

En del av Melkeveien av Trouvelot

En del av Melkeveien av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av en del av Melkeveien. Fra en studie gjort i årene 1874, 1875 og 1876.

Den store stjernetåken i Orion av Trouvelot

Den store stjernetåken i Orion av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av den store stjernetåken i Orion. Fra en studie gjort i årene 1875-76.

Solar protuberances av Trouvelot

Solar protuberances av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av solforsterkninger. Observert 5. mai 1873.

Total solformørkelse av Trouvelot

Total solformørkelse av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av den totale solformørkelsen. Observert 29. juli 1878.

Zodiacal Light av Trouvelot

Zodiacal Light av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av det dyrekretslige lyset. Observert 20. februar 1876.

Sea of ​​Humorum av Trouvelot

Sea of ​​Humorum av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av Mare Humorum. Fra en studie gjort i 1875.

Mars av Trouvelot

Mars av Trouvelot

E.L. Trouvelot/NYPL

En krolitograf av planeten Mars. Observert 3. september 1877.