Hope For Paws: Kittens With Eye Infection Rescue Mission (VIDEO)Hope For Paws reddet et kullkatt. Alle disse dyrebare babyene hadde øyeinfeksjoner som gjorde det umulig for dem å se. De led og trengte hjelp. Kattungene og mammaen ble kjørt til veterinæren, og alle har det bra, men nå trenger de hjem.For å adoptere kattungene, vennligst kontakt Stephanie Babcock fra Veterinary Care Center i Los Angeles: 323-919-6666

For å adoptere mamma, vennligst kontakt L.A Animal Rescue: https://www.LAAnimalRescue.org